Klipovi i karike

naziv cijena eur/kom
********karike L :
karika L 38 3.80
karika L 38.5 4.00
karika L 39 3.60
karika L 39.5 4.00
karika L 40 4.00
karika L 40.5 4.00
karika L 41
karika L 42 4.50
karika L 42.5 4.50
karika L 43 3.50
karika L 46 5.50
karika L 48 5.50
********karike obične :
karika 38 3.00
karika 38×1.5 3.10
karika 38.5 3.20
karika 38.5×1.5 3.50
karika 39 3.30
karika 39×1.5 3.00
karika 39.5 3.50
karika 39.5×1.5 3.50
karika 40 2.80
karika 40×1.5 2.80
karika 40.5 3.50
karika 42 3.50
karika 42×1.5 3.00
karika 42.5 3.50
karika 42.5×1.5 3.40
karika 43 3.00
karika 43×1.5 3.50
karika 46×1.5 ctx 5.50
karika 48×1.5 e90 5.50
karika 48×1.5 t4.8 3.50
********klip sa L karikom :
klip Meteor 38*10 L 28.00
klip Meteor 38.5*10 L 28.00
klip Meteor 38*12 L 28.00
klip Meteor 38.5*12 L 28.00
klip Meteor 39*10 L 28.00
klip Meteor 39*12 L 28.00
klip Meteor 39.50*10 L 28.00
klip Meteor 39.5*12 L 28.00
klip Meteor 40*10 L 28.00
klip Meteor 40*12 L 28.00
klip Meteor 40.5*10 L 28.00
klip Meteor 40.5*12 L 28.00
klip Meteor 42*10 L 30.00
klip Meteor 42*12 L 30.00
klip Meteor 42.5*10 L 32.00
klip Meteor 42.5*12 L 30.00
klip Meteor 43*12 L 32.00
klip Meteor 46*14 L 40.00
klip Meteor 48*14 L 40.00
********klip sa običnim karikama :
klip Meteor 38*10 28.00
klip Meteor 38.5*10 28.00
klip Meteor 38*12 28.00
klip Meteor 38*12 COL 29.00
klip Meteor 38.5*12 28.00
klip Meteor 38.5*12 COL 28.00
klip Meteor 39*10 28.00
klip Meteor 39*12 28.00
klip Meteor 39*12 COL 30.00
klip Meteor 39.5*10 28.00
klip Meteor 39.5*12 30.00
klip Meteor 40*10 28.00
klip Meteor 40*12 28.00
klip Meteor 42*10 30.00
klip Meteor 42*12 30.00
klip Meteor 42.5*12 30.00
klip Meteor 43*12 30.00
Robu šaljemo poštom-za narudžbu nazovite 051 584 123 od 08-16 sati